Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden YogaAmstelveen per 01-09-2018

 • Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website.Studio Yoga Amstelveen
 • De kaart is persoonsgebonden.
 • Wij hebben een pinautomaat in de studio.
 • Met het volgen van een proefles of reguliere les ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Yoga Amstelveen.
 • Wees op tijd voor de les zodat je je plek kunt uitkiezen waar jij je het meest prettig voelt tijdens de les. Als de les is begonnen kunnen we je echter niet meer binnen laten.
 • Aanmelden voor  een les: kan tot 8 uur van te voren van een les. Voor een les zijn maar een beperkt aantal plaatsen voorhanden. Dit doen wij om iedereen de juiste aandacht te kunnen geven. Je moet je van te voren aanmelden via het reserveringssysteem.
 • Afmelden voor de les: Je kunt je les annuleren tot 8 uur voor aanvang van de les. Bij te laat afmelden zullen wij 1 strip van je kaart af moeten schrijven.
 • Er zijn géén lessen op: 2e paasdag, Koninginnedag, Hemelvaart, 2e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Ook hebben we een aangepast zomerrooster en zullen we in de kerstvakantie een aantal dagen zijn gesloten.
 • De looptijd van een kaart wordt niet verlengd als gevolg van individuele vakantie en/of ziekten. Uitzondering: bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maakt.
 • Als de les door omstandigheden onverhoopt niet door kan gaan wordt dit z.s.m. doorgegeven op deze website of op Facebook.
 •  Wanneer een student zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Amstelveen zich het recht voor de student toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Elke student gaat netjes met de ruimte en alle aanwezige meubels en materialen om.
 • Elke student dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden.
 • Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan.
 • Elke student is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de student.
 • Yoga Amstelveen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de student. De student(e) wordt geacht in staat te zijn lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
 • Yoga Amstelveen is nooit aansprakelijk voor diefstal van uw eigendommen vanuit de yogastudio. Neem daarom zo min mogelijk mee, alleen het hoogst noodzakelijke als een handdoek, sokken en dergelijke.
 • Bij huur van de ruimte dient de huurder zich te houden aan de gemaakte afspraken. De ruimte wordt netjes, schoon en heel achtergelaten. Wordt er een gebrek veroorzaakt door huurder of gebruiker dan moet dit gemeld worden. Bij twijfel is de huurder aansprakelijk.